حسابهاي دريافتني - طرف حسابها

www.hesabdar1.ir

 

حسابهای دریافتنی (طرف حسابها)

طرف حسابها:

حسابهای دریافتنی:(بدهکاران)بدهکاران تجاری،بدهکاران غير تجاري
 
بدهکاران تجاری

اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت مراودات مالی مقابل حساب فروش یا درآمد قرار می گیرند و به عنوان مشتریان

 

جهت معاملات تجاری بصورت اعتباری(نسیه)شناخته می شوند.نمونه1:بدهکاران تجاری خانم ملك    000 000 5  ريال


                           فروش       000 000 5 ريال

بابت فروش اجناس بشرح فاکتور شماره 35

 

نمونه2:

بدهکاران تجاری- آقای مينايي    000 000 10  ريال                                        درآمد        000 000 10 ريال

بابت ارائه خدمات بشرح فاکتور شماره42

 

 تسویه حساب با بدهکاران تجاری به چند حالت انجام ميپذيرد كه ثبت رويدادهاي مالي آن بشرح ذيل خواهد بود.


صندوق        000 000 1 ريالبانک          000 000 3 ريالاسناد دریافتنی  000 000 1 ريال

                                 بدهکاران تجاری خانم ملك    000 000 5 ريال


دریافت چک به شماره 61235 مورخ ..... بانک ملي،حواله تلفنی ووجه نقد

    

                    
                        
ميتواند تسویه حساب با بدهکارن تجاری بصورت مورد به مورد در تاريخ هاي مختلفي انجام پذيرد .
ثبت رویداد:

مورخ 15 مهر     1-  صندوق        000 000 1  ريال                                  بدهکاران تجاری   000 000 1  ريال


وجه نقد طی قبض رسید شماره ... بابت علی الحساب فاکتور...

 

 مورخ 20 مهر     2- بانک           000 000 3  ريال                                   بدهکاران تجاری    000 000 3  ريال


واریز وجه طی حواله تلفنی شماره ... بابت علی الحساب فاکتور ....

 

 مورخ 23 مهر       3- اسناد دریافتنی    000 000 1  ريال                                       بدهکاران تجاری    000 000 1  ريال


دریافت چک به شماره 61235 مورخ ... بانک ملي بابت تسویه فاکتور شماره...
                        
  

                      
                                   
بدهکاران غیرتجاری

اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها مراودات تجارینداشته و فقط بابت مبالغی که بصورت وام یا قرض الحسنه و


ويا عمليات غیرتجاری بدست آمده است،موقتاً بدهکار می باشند.

 بدهکاران غیرتجاري

بدهکاران موقت:اشخاصی که طی یک مراوده مالی موقتاً به شرکت بدهکار هستند.جاری کارکنان:برای پرداخت وام یا مساعده جهت پرسنل استفاده می شود.

برداشت شرکاء:برای کنترل میزان برداشت شرکاء از این حساب استفاده می شود.

تعهد صاحبان سهام:هنگامی که بخشی از سرمایه بصورت تعهدی بین شرکاء تعیین می شود.  ثبت رویداد:

1-بدهکاران موقت   000 000 7 ريال


                            بانک            000 000 7  ريال

صدور چک 14567 بابت وجه دستی به آقاي رضوي

 
2- جاری کارکنان      000 600   ريال                                    صندوق        000 600  ريال


پرداخت وجه نقد به آقای مرادي بابت مساعده دي ماه

 

 تسویه حساب با بدهکاران غیرتجاری می تواند بصورت مورد به مورد و هم بصورت تسویه در یک تاریخ مشخص
 صورت پذيرد .
    www.hesabdar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664774
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
271
169
1380
4796
6572
1664774

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:44