www.hesabdar1 .ir

 

تنخواه گردانتنخواه گردان حسابی است با ماهیت بدهکار که جهت پرداخت

مخارج،طی یک دوره یکروزه یا چند روزه نزد شخص یا اشخاصی از

مجموعه کارکنان یا مدیران شرکت،قرار می گیرد.

تنخواه گردان :

روش موقت

روش دائم

روش موقت:مبلغی است که نزد تنخواه گردان بصورت موقت ظرف

مدت معینی قرار می گیرد و معمولاً نباید از 30 روز تجاوز کند.ثبت رویداد:

تنخواه گردان         000  3000     ريال

                       صندوق         000 3000     ريال

بابت پرداخت وجه به تنخواه بشرح قبض شماره ...

مرحله دوم،حالت اول:

چنانچه پرداخت مخارج توسط تنخواه گردان برابر با وجهی که

دریافت نموده باشد،پس ثبت رویداد بشرح ذیل می باشد:

هزینه            000 500 1      ريال

بانک        000 500        ريال

خرید            000 800       ريال

طرف حساب    000 200      ريال

                تنخواه گردان     000 000 3    ريال

بابت پرداخت مخارج بشرح صورت شماره ....

                    

        

مرحله دوم،حالت دوم:

چنانچه پرداخت مخارج توسط تنخواه گردان کمتر از وجه دریافتنی

باشد،پس به روش موقت الباقی وجه دریافت می گردد.

ثبت رویداد:

هزینه                 000 300      ريال

بانک                 000 500 1    ريال

خرید                 000 800       ريال

طرف حساب         000 200       ريال

*صندوق            000 200       ريال

                  تنخواه گردان     000 000 3     ريال

بابت پرداخت مخارج و تسویه مانده به شرح صورت شماره ...

 مرحله دوم،حالت سوم:

چنانچه پرداخت مخارج توسط تنخواه گردان بیشتر از وجه دریافتی

باشد،یعنی مبلغ اضافه پرداختی توسط حساب شخصی پرداخت

گردد،در صورت ثبت رویداد خلاف ماهیت انجام می شود.

هزینه             000 800 1     ريال

بانک             000 200        ريال

خرید             000 700        ريال

طرف حساب     000 400        ريال

                         تنخواه گردان    000000 3     ريال

بابت پرداخت مخارج به شرح صورت شماره ....

                    

ماهیت

برای جلوگیری از خلاف ماهیت در حساب تنخواه گردان ثبت

مناسب به شرح ذیل   می باشد:

هزینه                    000 800 1    ريال

بانک                    000 200       ريال

خرید                    000 700       ريال

طرف حساب            000 400       ريال

                                تنخواه گردان     000 000 3   ريال

                               بستانکاران موقت  000 100      ريال

بابت پرداخت مخارج به شرح صورت شماره ....
                    
    
        
مرحله دوم،حالت چهارم:

در صورتی که پرداخت مخارج بیشتر از وجه دریافتی باشد و شرکت در

هنگام ارئه صورت،مخارج آن را بپردازد.برای چلوگیری از خلاف ماهیت

مطلوب است که ابتدا تنخواه گردان بدهکار شود و سپس صورت

مخارج ثبت گردد.

1- تنخواه گردان       000 100    ريال

                         صندوق        000 100    ريال

بابت پرداخت مجدد به تنخواه به شرح قبض شماره ...

2- هزینه                000 800 1 ريال

بانک                    000 200    ريال

خرید                    000 700    ريال

طرف حساب            000 400    ريال

                                تنخواه گردان    000 100 3     ريال

بابت پرداخت مخارج به شرح صورت شماره...
        
      
روش دائم:

تمامی نکاتی که در روش موقت گفته شد دراین روش نیز انجام

می شود با این تفاوت که همیشه مبلغی بصورت ثابت در مانده

حساب تنخواه گردان می ماند و مرحله دوم،حالت دوم که در روش

موقت گفته شد در این روض حذف می شود.بطور خلاصه می توان

گفت که اگر صورت مخارج انجام شده در هنگام ثبت رویداد مالی

همان موقع پرداخت گردد همیشه دریافتی اولیه به قوت خود باقی

است.


مرحله اول:دریافت وجه توسط تنخواه گردان

ثبت رویداد:

تنخواه گردان       000 000 5     ريال

                صندوق        000 000 5     ريال

صدور چک شماره 56567 بابت تنخواه گردان

مرحله دوم :ارائه صورت پرداخت مخارج توسط تنخواه گردان و تسویه

آن در همان روز

ثبت رویداد:

هزینه           000 900        ريال

بانک           000 100 1      ريال

خرید           000 000 1      ريال

طرف حساب   000 800         ريال

اموال          000 200 1      ريال

                تنخواه گردان        000 000 5     ريالبابت پرداخت مخارج به شرح صورت شماره ...

 تنخواه گردان    000 000 5 ريال

                بانک            000 000 5   ريال

صدور چک شماره 87904بابت تسویه صورت تنخواه شماره ...

            


نکته:

چنانچه مبلغ مخارج پرداخت شده بیشتر از مانده تنخواه بود،برای

جلوگیری ازخلاف ماهیت حساب،ابتدا تنخواه را بدهکارنموده و سپس

ثبت صورت مخارج انجام می وشد.

 


    تنخواه گردان       000 400 1     ريال

                               بانک    000 400 1     ريال

صدور چک شماره 90432 بابت تسویه صورت شماره...

 

www.hesabdar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664736
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
233
169
1342
4758
6572
1664736

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:24