آموزش حسابداری-اسناد دريافتني

اسناد دريافتني        www.hesabdar1.ir

سندي كه از طرف حساب تجاري يا غير تجاري دريافت و در تاريخ مندرج أر آن وصول مي شود را اسناد دريافتني مي گويند.
اسناد دريافتني را مي توان به دو قسمت تقسيم نمود .
1-    چك

2-    سفته

نكته مهم :

جهت پيگيري اسناد دريافتني تا مرحلهوول لازم است در هنگام ثبت رويداد مالي آن ؛ مقابل اسناد دريافتني نام طرف حساب ذكر گردد .

مثال :
 اسناد دريافتني         1000000ريال

             بده كاران تجاري -  آقاي فرشيد مينايي      1000000ريال

شرح : دريافت چك شماره   11111 مورخ ........ بانك تجارت بابت حساب يا تسويه حساب

براي پرداخت يا وصول چك  4 حالت را مي توان نام برد :
    
1-    خرج چك به طرف حسابها
2-    وصول چك توسط سيستم بانكي
3-    وصول چك و واريز وجه آن بحساب صندوق
4-    وصول چك و واريز آن به حساب بانك

مثال : براي مورد اول  ؛ خرج چك

بستانكاران تجاري – آقاي مرادي       1000000 ريال

                    اسناد دريافتني                               1000000 ريال  
شرح : پرداخت چك شماره 11111 مورخ ..... بابت تسويه حساب يا ....

در صورتي عدم وصول چك  در موعد مقرر سررسيد و  برگشت آن توسط طرف حساب گيرنده مي بايست رويداد  مالي ذيل در دفاتر مالي موسسه ثبت گردد

بدهكاران تجاري  - آقاي فرشيد مينايي       1000000 ريال

                         بستانكاران تجاري  -  آقاي  مرادي    1000000ريال
شرح : استرداد چك برگشتي شماره 11111 مورخ ....... بانك ......  


مثال : براي مورد دوم ؛ وصول چك توسط سيستم كلر بانكي

در اين مورد بدليل  وصول چك از طريق بانك و جهت پيشگيري از مغايرت بانكي از حسابي به نام اسناد در جريان وصول استفاده مي شود ؛ لذا ثبت رويداد آن بشرح ذيل خواهد بود.

اسناد در جريان وصول بانك ......                1000000 ريال

                             اسناد دريافتني                                1000000 ريال
شرح : واگذاري چك شماره  11111  مورخ ....... بانك ......... جهت وصول

در اين حالت و پس از واگذاري چك به حساب بانك امكان ايجاد 2 حالت وجود دارد :

حالت اول : چك واگذار شده وصول شود  ؛ پس ثبت  رويداد به شرح ذيل ثبت خواهد شد :

بانك                          1000000 ريال

                اسناد در جريان وصول                1000000 ريال
شرح :   وصول چك شماره 11111 مورخ ............توسط بانك  ..........


حالت دوم : چك واگذار شده برگشت شود ؛  كه ثبت رويداد بشرح ذيل خواهد بود :

بدهكاران تجاري  -  فرشيد مينايي                 1000000 ريال

                                اسناد در جريان وصول             1000000 ريال
شرح : برگشت چك شماره 11111 مورخ ............ توسط بانك .........

مثال براي حالت سوم : وصول چك و واريز آن بحساب صندوق :    

صندوق               1000000 ريال

                   اسناد دريافتني                    1000000ريال
شرح: وصول چك شماره 11111 مورخ ... بانك ....

مثال براي حالت چهارم : وصول چك و واريز آن به حساب بانك :

بانك                      1000000ريال

            اسناد دريافتني                  1000000ريال
شرح : وصول چك شماره 11111 مورخ .... بانك ....
 
www.hesabdar1.ir

         

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664740
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
237
169
1346
4762
6572
1664740

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:19