حساب های انتظامی

حساب های انتظامی
برای ثبت اسناد ضمانتی از این حساب استفاده میشود و هیچ تاثیر مالی به جا نمیگذارد .


تقسیم بندی حسابهای انتظامی هنگام دریافت شامل :

1-حساب انتظامی به نفع شرکت با ماهیت بدهکار
2- طرف حساب انتظامی به نفع شرکت با ماهیت بستانکار


*ثبت رویداد :

حساب های انتظامی به نفع شرکت           000 000 60 ریال

                    طرف حساب انتظامی به نفع شرکت      000 000 60 ریال

دریافت چک یا سفته به شماره ... بدون تاریخ بابت حسن انجام کار بشرح قرار داد شماره...


هنگام استرداد اسناد ضمانتی کافی است ثبت رویداد قبلی را برعکس ثبت نمائیم .


طرف حساب انتظامی به نفع شرکت         000 000 60 ریال

                    حساب انتظامی به نفع شرکت             000 000 60 ریال  

استرداد چک یاسفته شماره ... بدون تاریخ بابت حسن انجام کار بشرح قرارداد شماره ...

  تقسیم بندی حسابهای اتظامی هنگام پرداخت شامل :


1- حساب انتظامی به عهده شرکت با ماهیت بدهکار
2- طرف حساب انتظامی به عهده شرکت با ماهیت بستانکار

ثبت رویداد :

حساب انتظامی به عهده شرکت           000 000 220 ریال

                    طرف حساب انتظامی به عهده شرکت   000 000 220 ریال

پرداخت چک یا سفته شماره ... بدون تاریخ بابت حسن انجام کار بشرح قرارداد شماره ...
 


 
 

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664771
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
268
169
1377
4793
6572
1664771

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:02